Vrijwilligers

Wij willen hier graag alle mensen bedanken die zich het afgelopen jaar weer belangeloos ingezet hebben om de wijkorganisatie goed te laten draaien en zo onze omgeving wat vriendelijker te maken.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Meer mensen voor de koffiediensten, onder andere 1 keer per maand tijdens de bingo-avond. Er is vast wel iets passends voor u te vinden.

Een speciaal dankwoord voor Dorien van de Laar, die vanaf de eerste dag betrokken was bij het opzetten van (toen) de Wijkraad en tientallen jaren vele functies vervuld heeft. Zij schroeft haar werkzaamheden wat terug. Dank, dank, dank!

Mocht u de acceptgiro van de donateursactie vergeten hebben en alsnog een bijdrage willen doen: dat kan op Bankrekeningnummer 30.94.09.470 t.n.v. Stichting Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen.

Iedereen die al geld overgemaakt heeft: HARTELIJK DANK!