Contactavond met Lifecoach ingrid

Contactavond eens in de 3 weken op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Het is bedoeld voor naasten van mensen met onbegrepen gedrag. Ouders, kinderen, broers, zusters, verdere familieleden, buren, kennissen enz. kunnen te maken krijgen met mensen in hun omgeving die vreemde gedragingen vertonen, of te wel met “mensen met onbegrepen gedrag”. Tijdens de contactavonden worden de naasten in de gelegenheid gesteld hun ervaringen met anderen te delen en van elkaar te leren. De contactavonden worden begeleidt door een daarvoor getrainde vrijwilliger.

Informatie bij mevr. Leny Zomer

  • Email: lenyzomer@outlook.com
  • Telf: 074-2667900