Cursus Politiek Actief

De raadsgriffier van de gemeente Borne heeft een bericht op internet gezet over een cursus Politiek Actief.

Hieronder vindt u het bericht

Beste dorps- en wijkorganisaties,

Inwoners van gemeente Borne kunnen in september en oktober deelnemen aan de cursus ‘Politiek Actief’. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt in de toekomst zelf politiek actief te worden of meer wil weten over hoe beslissingen in de gemeenteraad worden genomen.

Gemeente Borne biedt de cursus gratis aan. De cursus bestaat uit zes avondbijeenkomsten in september en oktober. In het programma is aandacht voor het politiek bestuur, verkiezingen en gemeentefinanciën. Ook wordt er een speeddate met gemeenteraadsleden, een training debatteren en een bezoek aan een raadsvergadering georganiseerd.

De gemeente zoekt enthousiaste inwoners van Borne, Hertme en Zenderen die geïnteresseerd zijn in politiek en deel willen nemen aan deze cursus. De cursus Politiek Actief is een basiscursus, die geschikt is voor deelnemers zonder of met weinig kennis van de gemeente of politiek. Meer informatie over deze cursus en de mogelijkheid tot aanmelden vind je op www.borne.nl/politiekactief.

Zouden jullie deze oproep willen verspreiden onder jullie achterbannen?

Met vriendelijke groet,

Maarten Hollander

Raadsgriffier

Gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Telf: 074 2658573 / 06 43550367

Email: M.Hollander@borne.nl

Site: www.borne.nl