Mededelingen van het bestuur

Problemen met “Het Depot” in de Spanjaardswijk:

In verband met wat logistieke problemen in onze wijk inzake grond en materialenopslag voor de renovatie van Spanjaardswijk, zijn wij als bestuur in gesprek gegaan met het bouwteam.

Het bouwteam heeft een verslag van de uitkomsten van het gesprek geschreven en deze is in te zien als u met de cursor op onderstaande plaatje drukt.

Het bestuur van Wolk heeft op het verslag deze reactie aan het bouwteam gegeven:

Allereerst willen wij ook het bouwteam hartelijk danken voor het prettige gesprek; de ruis is nu van de lijn. Fijn dat er snel geschakeld kon worden zodat een overleg op zeer korte termijn mogelijk bleek.


Verdere mededelingen van het bestuur:

Nieuwe bestuursleden:
Als bestuur van st. WOLK zijn wij heel blij twee nieuwe bestuursleden aan u te kunnen voorstellen.
Herman Krab is onze nieuwe penningmeester en Astrid Wilbrink is bestuur ondersteuner.

Even voorstellen:
Mijn naam is Astrid Wilbrink en ik woon al ruim 20 jaar met veel plezier in onze mooie wijk. Na omzwervingen in verschillende landen en werelddelen ben ik weer terug in het mooie Twente. Omdat de huidige tijd en maatschappij veel druk op onze woonomgeving legt, vind ik het belangrijk om uitdagingen te signaleren en mee te praten over oplossingen. Vandaar dat ik mij gemeld heb bij WOLK en daar mag aansluiten.

De Buurt Babbel:
In de Meidoornhof is op 14 mei as. Om 16.30 tot 18.00 uur een Buurt Babbel. Wijkbewoners worden dan uitgenodigd om bij de “Koffiekar” een kop koffie te komen drinken. Een mogelijkheid om medewijkbewoners te ontmoeten en eens samen te “babbelen” waardoor nieuwe contacten kunnen worden gemaakt.
De Buurt Babbel is een initiatief van en wordt aangeboden door; Welbions, Wijkracht en de gemeente Borne.

Cursus computeren:
Er is nog steeds de mogelijkheid voor ouderen om mee te doen aan de cursus computeren. Op vrijdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur.
Opgeven bij Leny Zomer. De cursus loopt nog tot aan de zomervakantie.