Ativiteiten en Corona

Normaal starten alle activiteiten in de Letterbak weer begin september. Echter deze september wordt behoorlijk beïnvloed door de maatregelen t.a.v. het bedwingen van het Corona-virus. Hieronder vindt u een opsomming van de status van de diverse activiteiten in de Letterbak.

Bridgeclub woensdagmiddag en donderdagavond: opgestart maar vindt voorlopig plaats in het Kulturhus

Born to Pop: opgestart maar wijkt, gedurende de corona maatregelen, uit naar een ruimte in Zenderen.

Handwerken: start in ieder geval dit jaar nog niet weer op.

Heren aan de kook: start voorlopig niet.

Multicultureel Kook café: start voorlopig niet.

Kookcursus voor 50+ heren: gaat voorlopig niet door.

Aquarelleren: start voorlopig niet.

Bonsaivereniging: van de leiding nog niets van vernomen, aangenomen dat dit voorlopig niet doorgaat.

Bingo: gaat voorlopig niet door.

Biljarten: start deze week met inachtneming van de Corona-maatregelen.

Senioren-biljart: van de leiding nog niets van vernomen

Scabble: is gestart, zoals al gebruikelijk was op een woonadres (niet in de Letterbak zelf).

50+ gym: gestart. Momenteel nog buiten, maar als dit te koud wordt dan gaat men naar binnen, uiteraard op gepaste afstand van elkaar.

Inloophuis voor naasten: werkt voorlopig alleen op afspraak. Men kan gewoon bellen.

Contactavonden voor naasten: Gaan normaal door. Opgeven bij mevr. Leny Zomer, telf.  074-2667900

Repair café: herstart nog niet bekend. Vindt nog overleg plaats wat wel en wat niet kan. nader bericht over herstart volgt t.z.t.