VIDEO Interview Leny Zomer wijkvereniging Letterveld-Kerkedennen

De wijkvereniging gaat nog niet van het slot

Sinds 12 maart zit Nederland in een intelligente Lockdown, wat voor zowel de wijkorganisatie Letterveld-Kerkedennen betekende: direct stoppen met alle activiteiten. Een van de reden was dat hoofdzakelijk de oudere inwoners van de wijk gebruik maken van het wijkgebouw.
Alle groepen die gebruik maken van het wijkgebouw vonden het erg jammer maar zagen de noodzaak ervan wel in. Iedereen was zich terdege bewust van het feit dat verder gaan geen optie was. Het gevaar voor besmetting van Covid 19 was veel te groot voor de bezoekers.

Volgens de voorzitter zijn er vanuit de groepen die gebruikmaken van het wijkgebouw nog geen signalen gekomen voor een eventuele herstart van activiteiten. Wel is er in het wijkgebouw Letterveld een ruimte beschikbaar gesteld voor een nabij gelegen school.

Landelijk komt vanuit de ruststand nu alles langzaam weer in beweging. Heeft het bestuur van de wijkorganisatie al nagedacht over ook een eventuele herstart? Leny Zomer geeft aan dat het seizoen (september/oktober tot mei) eigenlijk bijna afloopt. Omdat het over het algemeen de ouderen zijn die gebruik maken van de gebouwen, zijn de activiteiten rond deze tijd van het jaar eigenlijk al gestopt omdat deze groep dan vaak op vakantie gaat.

Op het moment mogen we weer op een terrasje iets drinken, vaak als we maar van te voren reserveren. Zou zo iets ook mogelijk zijn voor de groepen die gebruik maken van het gebouw zodat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn? Te denken valt onder andere aan het Repair café. Reserveren via een speciaal telefoonnummer of in kleine groepen biljarten, groepen van 2 tot 4 personen?
De voorzitter geeft aan dat vanuit de groepen geen vraag is gekomen om nu op te starten.

Is er nog speciaal contact geweest met de ambtenaren van de gemeente Borne in verband met een speciale subsidie voor handdoekjes of bijvoorbeeld extra geld voor aanschaf van handgel?
Er is geen tot weinig contact met de gemeente, omdat alle activiteiten stil liggen. Subsidie voor extra papieren handdoeken, zeep of handgel is niet aangevraagd omdat de wijkorganisatie “voldoende vlees op de botten heeft”.

Er is al aangegeven dat ouderen geen gebruik maken van het gebouw in de maanden mei tot september. Maar worden er in die maanden wel activiteiten georganiseerd voor kinderen en of jongeren? Dit omdat er van deze leeftijdsgroep weinig tot geen besmettingen bekend zijn.
Leny geeft aan dat vanuit de wijk geen vraag gekomen is om iets te organiseren voor deze doelgroep, volgens de voorzitter mede omdat de wijk sterk verouderd is.

Zou een te afwachtende houding kunnen betekenen dat er vrijwilligers afhaken?
De voorzitter geeft aan daar niet bang voor te zijn. Ze heeft vanuit de groepen geen signalen gekregen dat dit zo is.

Leny Zomer geeft aan dat het nog onzeker is of er vanaf september wel weer opgestart kan worden. Omdat het Covid virus vooral de ouderen erg onzeker en voorzichtig maakt.

Interview en tekst: Lilian Berends
Camera: Kim Nijenhuis
Montage: Michel van der Voort
Een productie van RTV Borne, powered by 1Twente